Menu

[Clash Of Clans] Nhiệm vụ kiếm gem trong Clash of clans

Để mọi người dể dàng tra cứu, mình thống kê bảng nhiệm vụ kiếm gem trong Clash of clan.
Tên nhiệm vụ mình giữ nguyên không dịch cho mọi người dể xem.
 là gem.
 là điểm kinh nghiệm.
Nếu có thắc mắc gì mọi người có thể comment hoặc vào clan của bọn mình ihuongdan
Lưu ý: các cập nhật tiếp theo có thể có nhiệm vụ mới hơn

Bigger Coffers
 Nâng cấp Gold Storage đến level 2: 10  / 2 
 Nâng cấp Gold Storage đến level 5: 100  / 5 
 Nâng cấp Gold Storage đến level 10: 1,000  / 10 

Get those Goblins!
 Chiến thắng được 10 stars trong Campaign Map: 10  / 5 
 Chiến thắng được 50 stars trong Campaign Map: 100  / 10 
 Chiến thắng được 150 stars trong Campaign Map: 1,000  / 20 

Bigger & Better
 Nâng cấp Town Hall đến level 3: 10  / 5 
 Nâng cấp Town Hall đến level 5: 100  / 10 
 Nâng cấp Town Hall đến level 8: 1,000  / 20 

Nice and Tidy
 Gở bỏ 5 obstacles (trees, rocks, bushes): 10  / 5 
 Gở bỏ 50 obstacles (trees, rocks, bushes): 100  / 10 
 Gở bỏ 500 obstacles (trees, rocks, bushes): 1,000  / 20 

Release the Beasts
 Có được lính Archer trong nhà Barracks: 10  / 5 
 Có được lính Wall Breaker trong nhà Barracks: 100  / 10 
 Có được lính Dragon trong nhà Barracks: 1,000  / 20 

Gold Grab
 Cướp được 20,000 Gold: 10  / 5 
 Cướp được 1,000,000 Gold: 100  / 10 
 Cướp được 100,000,000 Gold: 1,000  / 20 

Elixir Escapade
 Cướp được 20,000 Elixir: 10  / 5 
 Cướp được 1,000,000 Elixir: 100  / 10 
 Cướp được 100,000,000 Elixir: 1,000  / 20 

Sweet Victory!
 Đạt được tổng cộng 75 cúp: 10  / 5 
 Đạt được tổng cộng 750 cúp: 100  / 10 
 Đạt được tổng cộng 1,250 cúp: 1,000  / 450 

Empire Builder
 Xây dựng  Clan Castle: 10  / 5 
 Nâng cấp Clan Castle đến level 2: 100  / 10 
 Nâng cấp Clan Castle đến level 4: 1,000  / 20 

Wall Buster
 Phá huỷ 10 Walls khi đánh cướp: 10  / 5 
 Phá huỷ 100 Walls khi đánh cướp: 100  / 10 
 Phá huỷ 2,000 Walls khi đánh cướp: 1,000  / 20 

Humiliator
 Phá huỷ 10 Town Halls khi đánh cướp: 10  / 5 
 Phá huỷ 100 Town Halls khi đánh cướp: 100  / 10 
 Phá huỷ 2,000 Town Halls khi đánh cướp: 1,000  / 50 

Union Buster
 Phá huỷ 25 Builder’s Huts khi đánh cướp: 10  / 5 
 Phá huỷ 250 Builder’s Huts khi đánh cướp: 100  / 10 
 Phá huỷ 2,500 Builder’s Huts khi đánh cướp: 1,000  / 30 

Conqueror
 Chiến thắng 25 Trận đánh: 10  / 5 
 Chiến thắng 250 Trận đánh: 100  / 10 
 Chiến thắng 5,000 Trận đánh: 1,000  / 20 

Unbreakable
Bảo vệ nhà thành công 10 lần đánh: 10  / 5 
Bảo vệ nhà thành công 250 lần đánh: 100  / 50 
Bảo vệ nhà thành công 5,000 lần đánh: 1,000  / 100 

Friend in Need
 Tặng 100 lính cho đồng đội trong clan: 10  / 5 
 Tặng 5,000 lính cho đồng đội trong clan: 100  / 25 
 Tặng 25,000 lính cho đồng đội trong clan: 1,000  / 250 

Mortar Mauler
 Phá huỷ 25 Mortars khi đánh cướp: 10  / 5 
 Phá huỷ 500 Mortars khi đánh cướp: 100  / 10 
 Phá huỷ 5,000 Mortars khi đánh cướp: 1,000  / 20 

Heroic Heist
 Cướp được 20,000 Dark Elixir: 10  / 5 
 Cướp được 250,000 Dark Elixir: 100  / 10 
 Cướp được 1,000,000 Dark Elixir: 1,000  / 20 

League All-Star
 Đạt đến cấp độ Crystal League: 100  / 250 
 Đạt đến cấp độ Master League: 500  / 1,000 
 Đạt đến cấp độ Champion!: 2,000  / 2,000 

X-Bow Exterminator
 Phá huỷ 1 X-Bow khi đánh cướp: 50  / 50 
 Phá huỷ 250 X-Bows khi đánh cướp: 100  / 100 
 Phá huỷ 2,500 X-Bows khi đánh cướp: 1,000  / 200 

Firefighter
 Phá huỷ 10 Inferno Towers khi đánh cướp: 50  / 100 
 Phá huỷ 250 Inferno Towers khi đánh cướp: 500  / 200 
 Phá huỷ 5,000 Inferno Towers khi đánh cướp: 5,000  / 1,000 

War Hero
 Giành được 10 stars cho clan khi đánh War: 50  / 50 
 Giành được 150 stars cho clan khi đánh War: 500  / 200 
 Giành được 1,000 stars cho clan khi đánh War: 1,000  / 1,000 

Spoils of War
 Tích luỹ được 800,000 Gold khi Clan War chiến thắng: 100  / 25 
 Tích luỹ được 15,000,000 Gold khi Clan War chiến thắng: 500  / 100 
 Tích luỹ được 100,000,000 Gold khi Clan War chiến thắng: 5,000  / 1,000 

 

Đọc thêm http://ihuongdan.com/nhiem-vu-kiem-gem-trong-clash-of-clan/#ixzz3B8EgLnh5
Follow us: ihuongdan on Facebook

Các bài viết liên quan

  1. html" title="Permanent link to [Class Of Clan] Hướng dẫn cách mua nông dân Clash Of Clans">[Class Of Clan] Hướng dẫn cách mua nông dân Clash Of Clans
  2. Kinh nghiệm Clash of clans – Xây nhà khi War Clan
  3. How to create multilingual contact forms for WordPress
  4. How to Create Page Templates in WordPress
  5. Call a console command from a controller (Symfony2)
Facebook Comments

No comments

Trả lời