Menu

Xây nhà Hall Cấp 4 – Clash Of Clans

Dưới đây mình sẽ cung cấp 3 mẫu hướng dẫn xây nhà trong clash of clans dành cho Hall 4
Mẫu 1 và mẫu 2 dành cho những bạn farm tiền và dầu mẫu 3 dành cho các bạn farm cúp

Hướng dẫn xây nhà clash of clans

Facebook Comments

No comments

Trả lời