Menu

Xây nhà Hall Cấp 5 – Clash Of Clans

Đối với hall cấp 5 mình xin cung cấp 2 hướng dẫn xây nhà trong clash of clans như sau
2 mẫu dưới đây khá ổn dành cho cả việc farm lẫn đua cúp.Facebook Comments

No comments

Trả lời