Menu

Xây nhà Hall Cấp 7 – Clash Of Clans

Đối với hall cấp 7 mình xin cung cấp 2 hướng dẫn xây nhà trong clash of clans như sau

2 mẫu dưới đây khá ổn dành cho cả việc farm lẫn đua cúp.

Facebook Comments

No comments

Trả lời