Menu

Magento 002: hướng dẫn cài đặt magento trên localhost

Trong bài  Hướng dẫn cài đặt magento trên localhost này mình sẽ hướng dẫn dẫn các bạn cài đặt magento trên máy tính cá nhân một cách tỉ mỉ nhất kèm theo những hình ảnh minh họa rõ ràng. Bài viết của mình bao gồm có 4 phần sau:

  • Cài đặt web server (xampp, wamp hoặc appserv).
  • Config trước khi cài đặt magento.
  • Cài đặt magento trên localhost.
  • Một số thao tác cần thiết sau khi cài đặt thành công magento.

1. Cài đặt web server.

Trong phần hướng dẫn học PHP đã có bài Hướng dẫn cài đặt xampp trên localhost . Các bạn cũng có thể cài đặt web server sử dụng wamp, appserv hoặc open server nhưng Xampp là phần mềm tương đối dễ cài đặt và thông dụng.

2. Config trước khi cài đặt magento.

* Config file php.ini

Sau khi khởi động Xampp click vào button “Config” của Apache

apacheconfig

Sau khi file php.ini được edit ta cần phải bật những extension sau lên:

extension=php_curl.dll

extension=php_mcrypt.dll

extension=php_pdo_sqlite.dll

extension=php_pdo_mysql.dll

extension=php_soap.dll

Chú ý: chỉ cần bỏ dấu “;” ở đầu dòng chứa những đoạn khai báo trên

Sau khi đã sửa file config chúng ta có thể start apache và mysql:

start

* Config file hosts

Mở file C:WindowsSystem32driversetchosts sau đó thêm vào cuối file”

127.0.0.1 localhost.com

3. Cài đặt mageto trên localhost.

* Bước 1: download phiên bản magento phiên bản mới nhất + data sample về từ http://www.magentocommerce.com/download.

download

Sau khi download giải nén source code magent và copy vào thư mục chạy php (www của appserv hoặc wamp, htdocs của xampp).

* Bước 2: import sample data

Vào phpadmin tạo một database mới (tên là “magento”) sau đó import data sample vừa download về như hình vẽ.

phpmyadmin

Database với name “magento”:

newdatabase

Sau khi tạo thành công database tên “magento” thì chúng ta có thể import database sample:

import

Chú ý: file sample data cũng được download từ link http://www.magentocommerce.com/download.

* Bước 3: cài đặt

Giả sử thư mục chứa magento source ta đặt là “magento”, truy cập vào trình duyệt theo đường link: http://localhost.com/magento

startinstall

Màn hình đầu tiên hiện ra trong quá trình cài đặt:

install1

Click vào checkbox “I agree to the above terms and conditions” sau đó ấn “Continue” để sang trang config locale, timezone và default currency.

install2

Thay đổi config cho phù hợp với website của mình:

+ Locale: ngôn ngữ

+ Timezone: thời gian

+ Default currency: tiền tệ mặc định

Sau đó click “Continue” để sang trang config database

Config database magento

Config database magento

Điền thông tin về database:

+ Host: host name (localhost)

+ User name: username của user quản lý database

+ Password: password của user quản lý database

+ Table prefix: prefix của table trong database

Sau khi điền xong thông tin click “Continue” để bắt đầu quá trình cài đặt.

Setup admin account magento

Setup admin account magento

Trước khi kết thúc quá trình cài đặt là màn hình cho phép người dùng điền vào thông tin của admin:

+ First name

+ Last name

+ User name

+ Password

Điền đầy đủ thông tin và click “Continue” để kết thúc quá trình cài đặt.

Install completed

Install completed

Như vậy ta đã kết thúc quá trình cài đặt magento trên localhost. Các bạn có thể truy cập vào trang admin khi click vào button “Go to Backend” và truy cập vào trang frontend khi click vào button “Go to Frontend”.

4. Một số thao tác cần thiết sau khi cài đặt thành công magento.

* Hiển thị ảnh sản phẩm của data sample

Mặc định khi cài đặt magento có sử dụng data sample ta sẽ chỉ nhìn thấy ảnh của sản phẩm là một cái ảnh trắng default của magento. Để hiển thị ảnh sample ta phải copy thư mục media trong file zip data sample vừa download về vào trong thư mục root cài đặt magento.

Display product image sample

Display product image sample

* Reindex data

Magento sử dụng rất nhiều bảng với mục đích index dữ liệu từ những bảng khác giúp tăng tốc độ của website. Như vậy mỗi khi dữ liệu trong bảng chính thay đổi ta cần phải reindex lại dữ liệu cho những bảng indexer.

Để có thể truy cập vào phần quản lý indexer của magento trước tiên ta phải đăng nhập vào admin:

Magento admin login

Magento admin login

Sau khi điền user name và password của admin hệ thống sẽ redirect sang trang admin dasboard. Click vào menu System->Index Management

Magento index management

Magento index management

Click “Select All” sau đó chọn action là “Reindex data”. Click “Submit” để bắt đầu quá trình reindex dữ liệu.

Magento reindex data

Magento reindex data

* Refresh cache

Magento sử dụng rất nhiều loại cache để tăng tốc độ cũng như giảm số câu query truy vấn cơ sở dữ liệu nên việc refresh những cái cache này là hết sức cần thiết mỗi khi ta thay đổi một phần nào đó trong nó.

Sau khi đăng nhập vào admin, click vào menu System-> Cache Management để tới trang quản lý cache trong magento.

Magento cache management

Magento cache management

Click “Select all” sau đó chọn action là “Refresh”. Click “Submit” để bắt đầu quá trình refresh tất cả các loại cache trong magento.

Magento refresh cache

Magento refresh cache

Kết luận: trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt magento trên localhost một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Các bạn có thể thực hành theo đúng những screen shoot mà mình đã đưa ra. Nếu quá trình cài đặt thất bại các bạn có thể contact với mình thông qua forum Basetut Forum for Magento, mình sẽ giúp các bạn cài đặt.

Facebook Comments

No comments

Trả lời