Menu

Magento SEO: Tối ưu cho website bán hàng Magento

Xem ra ở VN Joomla quá phổ biến nên Magento gần như nép vế. Không có nhiều bài viết về mã nguồn mở này. Thôi thì vừa học hỏi vừa chia sẻ vậy, có chỗ nào không đúng mong ACE chỉ giáo thêm. Làm ra web mà không SEO thì cũng như không.

1. Hãy chắc chắn website của bạn có thể truy cập dễ dàng, tốc độ load nhỏ hơn 5s là tốt nhất. Bạn kiểm tra và chuyển Default Robots thành ‘INDEX, FOLLOW’

Configuration >> Design >> HTML Head

Điền đầy đủ thông tin vào các phần: Default Title, Default Description,…

2. Kiểm tra file Robots.txt và tối ưu, dưới đây là một số gợi ý:

Mã:
Sitemap: http://domain.com/sitemap.xml
User-agent: *
Disallow: /*?
Disallow: /pkginfo/
Disallow: /report/
Disallow: /skin/
Disallow: /stats/
Disallow: /var/
Disallow: /app/
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /downloader/
Disallow: /includes/
Disallow: /js/
Disallow: /lib/
Disallow: /index.php/
Disallow: /catalog/product_compare/
Disallow: /catalog/category/view/
Disallow: /catalog/product/view/
Disallow: /catalogsearch/
Disallow: /checkout/
Disallow: /control/
Disallow: /contacts/
Disallow: /customer/
Disallow: /customize/
Disallow: /newsletter/
Disallow: /poll/
Disallow: /review/
Disallow: /sendfriend/
Disallow: /tag/
Disallow: /wishlist/
Disallow: /media/
Disallow: /customer/
Disallow: /*.js$
Disallow: /*.css$
Disallow: /*.php$
Disallow: /*?p=*&
Disallow: /*?SID=
Disallow: /cron.php
Disallow: /cron.sh
Disallow: /error_log
Disallow: /install.php
Disallow: /LICENSE.html
Disallow: /LICENSE.txt
Disallow: /LICENSE_AFL.txt
Disallow: /STATUS.txt

3. Tạo Google sitemap (sitemap.xml) cái này Magento có tích hợp sẵn:

Tùy chỉnh tại: System > Configuration > Google Sitemap

Tạo sitemap: Catalogue > Google Sitemap

4. Thẻ canonical tránh trùng lặp nội dung. Từ phiên bản 1.7 trở nên Magento đã tích hợp, bạn không cần phải cài thêm extension nữa.

5. Xác minh website của bạn với Google Webmaster Tools:

System > Configuration > Design > HTML Head dán Webmaster Tools verification code vào Miscellaneous scripts section.

Thêm Google Analytics tracking code:

System > Configuration > Google API > Google Analytics và điền UA number vào đây.

Các bạn nên tìm hiểu 2 công cụ này của Google để giúp cho việc SEO dễ dàng hơn.

Như vậy là về cơ bản bạn đã hoàn thành một khối lượng công việc nhỏ để bắt đầu công việc quảng bá website của bạn.

Facebook Comments

No comments

Trả lời