Menu

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.0.82 bằng Hình ảnh

Bài viết này sẽ giúp các bạn cài đặt MySQL 5.0.82 một cách hiệu quả. Sau đây là các bước thực hiện

(Nếu muốn cài MySQL ở phân vùng khác phân vùng chứa HĐH thì chọn Custom thay cho chọn Typical)

Facebook Comments

No comments

Trả lời