Menu

Tag: install Plugins Wordpress

Cách cài đặt Plugins cho wordpress

Cách cài đặt Plugins…

Plugins wordpress hiểu đơn giản là một ứng dụng mở rộng được viết bằng ngôn ngữ php có thể…
904 0
Hướng dẫn cài đặt plugin cho wordpress

Hướng dẫn cài đặt…

Tôi viết bài này cho các bạn mới tập làm website trên nền mã nguồn mở wordpress . Để…
868
Step by Step Guide to Install a WordPress Plugin for Beginners

Step by Step Guide…

We have a recommend plugins list for all WordPress blogs, but we never considered that something essential was missing from…
847

How to install Plugins…

Video này hướng dẫn các bạn cài đặt plugin cho wordpress
731