Menu

Tag: layout

Magento 004: Layouts, Blocks và Templates trong Magento

Magento 004: Layouts, Blocks…

Những developer mới làm việc với magento thường bị nhầm lẫn layout với hệ thống hiển thị. Bài viết…
622 0