Menu

Tag: Thơ ca

Cây hoa gạo

Cây hoa gạo đầu làng sao rồi em Chỗ em tiễn trời xanh trôi tới Anh sẽ về còn…
911 0