Menu

Tag: Wordpress

Hiểu về hook trong WordPress

Hiểu về hook trong…

Mục lục Hook là cái gì ? Cơ chế của hook Các biến lưu hook Add một hook thì…
2451 0
Action Hook và Filter Hook toàn tập

Action Hook và Filter…

Do đây là hai khái niệm quan trọng nhất khi lập trình với WordPress nên mình mạn phép viết…
1584 0
[WordPress] 5 Contact Form WordPress Plugins with Paypal Integration

[WordPress] 5 Contact Form…

I was trying to create a web form that will store all the information entered in it & will direct…
5217 0
Spot.Im – Live chat chuyên nghiệp cho website miễn phí

Spot.Im – Live chat…

Bạn cảm thấy website mình cần một tính năng có thể cho phép các thành viên chat với nhau…
1198 0
24 đoạn code hay cho Woocommerce

24 đoạn code hay…

Ngoài những themes đẹp dành cho Woocommerce và các plugin để mở rộng chức năng của nó ra, thì…
1204 0
20 plugin cực hay dành cho WooCommerce

20 plugin cực hay…

Woocommerce bây giờ đã quá phổ biến trong giải pháp tạo thêm tính năng bán hàng đơn giản (nhưng…
1102 0
Wordpress I18n for developer - Marking strings with Text Domain

WordPress I18n for developer…

The additional rule states that you must add your domain as an argument to every __, _e and __ngettext…
979 0
WordPress Taxonomies Extra Fields the easy way

WordPress Taxonomies Extra Fields…

Contents Background Problem Solution ScreenShoots Features Usage Adding Fields Getting Saved data Download: Documentation License Background Two of the…
1087 0
Creating a WordPress Theme HTML Structure

Creating a WordPress Theme…

Now we’re starting to get into the real meat of WordPress Theme development: coding the HTML structure. The Goals of…
917 0
Wordpress: FoxyComplete - Advanced autocomplete search with images in Wordpress theme

WordPress: FoxyComplete – Advanced…

Today I am going to share a trendy functionality which I have been implementing in my projects for a…
1295 0
Trang 1 trên 3123