Menu

Tag: Wordpress Plugins

Spot.Im – Live chat chuyên nghiệp cho website miễn phí

Spot.Im – Live chat…

Bạn cảm thấy website mình cần một tính năng có thể cho phép các thành viên chat với nhau…
1198 0
10+ WordPress comment management plugins

10+ WordPress comment management…

We’ve covered advanced commenting systems for WordPress before, but what about those bloggers who want to use the stock WordPress commenting…
1222 0
7 WordPress plugins for font replacement

7 WordPress plugins for…

There are a ton of options out there for font replacement, including some great WordPress plugins that make font…
979 0
Tổng hợp các Plugins hữu dụng cho WordPress

Tổng hợp các Plugins…

Plugins có thể hiểu là phần mở rộng các chức năng cho WordPress, một phần làm cho WordPress trở…
971 0
Cách cài đặt Plugins cho wordpress

Cách cài đặt Plugins…

Plugins wordpress hiểu đơn giản là một ứng dụng mở rộng được viết bằng ngôn ngữ php có thể…
904 0
Popup Subcribe WordPress Plugin

Popup Subcribe WordPress Plugin

Đây là plugin popup subcribe, dùng để thu thập email độc giả qua hình thức Freebies, Download free,.. Tương…
799 0
Front-End Author Listing And User Search For WordPress

Front-End Author Listing And…

This article will guide you through the process of creating a front-end page in WordPress that lists your authors.…
885