Menu

Tag: Wordpress

Create an Option Page For Your Wordpress Theme

Create an Option Page…

Including a Theme Options page for your theme is one of the best ways to increase ease-of-use for managing…
466 0
Hướng dẫn tạo shortcode WordPress

Hướng dẫn tạo shortcode…

Một chức năng rất mạnh của WordPress, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc quản lý…
528 0
Trang 3 trên 3123