Menu

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

Các bài hướng dẫn dưới đây dạy bạn cách chuyển các file thiết kế từ Photoshop sang HTML và CSS.

1. Từ PSD tới HTML, từng bước chuyển đổi một trang web

Bài hướng dẫn từ Net Tuts, bạn sẽ học cách chuyển một thiết kế đẹp (Creatif) thành HTML

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

2. Từ PSD tới XHTML / CSS

Bài hướng dẫn từ HV Designs sẽ dạy bạn cách viết mã HTML & CSS từ file photoshop. Bài viết đơn giản & dễ hiểu.

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

3. Làm thế nào để chuyển file PSD thành XHTML

Một seri video 3 phần từ Net Tuts, bạn sẽ học được rất nhiều từ đây, bài hướng dẫn nói đến cả việc xử lý lỗi với IE6

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

4. Chuyển đổi từ Photoshop lên web

(CSS Tricks) Làm thế nào chuyển từ file thiết kế lên website

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

5. Cắt file PSD

Sau khi hướng dẫn cách viết mã HTML, Net Tuts còn so sánh xem có sự khác nhau giữa file PSD và HTML

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

6. Bắt đầu xây dựng trang portfolio

Một bài hướng dẫn khác từ Net TutsView Tutorial

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

7. Lab TV Layout, PSD tới HTML

Bài viết từ PSDVibe hướng dẫn bạn chuyển từ layout photoshop sang HTML & CSS

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

8. Chuyển PSD thành HTML / CSS dễ dàng

Sau khi xem đủ 4 phần hướng dẫn, bạn có thể chắc chắn hơn về khả năng viết mã HTML của mình

8 bài hướng dẫn chuyển PSD sang HTML

Facebook Comments