Menu

Hiển thị bài viết ngẫu nhiên – random post trong wordpress

Chào các bạn, trong chuyên mục thiết kế theme cho wordpress để hoàn chỉnh như một CMS thật sự chúng ta cần làm rất nhiều việc, trong đó việc trong bài viết này cũng rất quan trọng là xây dựng mục các bài viết ngẫu nhiên hay random post.

Việc xây dựng tính năng này rất quan trọng cho một website hay blog, random post sẽ giúp người dùng có cơ hội đọc được các bài cũ, làm đa dạng về hiển thị bài viết.

Thông thường thì sẽ đặt mục bài viết ngẫu nhiên ở sidebar trong wordpress hay ở phần đầu của trang web tùy vào cách bố trí của bạn.

Xây dựng random post

Bây giờ chúng ta sẽ mở file sidebar.php lên, bạn chọn vị trí đặt mục random post và gõ đoạn code sau vào.

<div id="random-post">
  <h3 class="title-sidebar">Bài viết ngẫu nhiên</h3>
  <div id="random-content">
    <ul id="rdom">
      <?php
        $randPosts = new WP_Query();
        $randPosts->query('showposts=5&orderby=rand');
        while($randPosts->have_posts()) : $randPosts->the_post();?>
        <li class="clearfix">
        <img src="<?php bloginfo('stylesheet_directory'); ?>/timthumb.php?a=t&amp;w=40&amp;h=40&amp;src=<?php echo get_post_meta($post->ID,'thumb',true)?>" alt="BCD Online" border="0" />
        <h5><a href="<?php the_permalink();?>"><?php the_title();?></a></h5>
        </li>
      <?php endwhile; ?>
    </ul>
  </div>
</div>

 

Có nhiều cách hiển thị, ở trên là một cách trình bày. Bao gồm một tiêu để chính, các mục ở dưới bao gồm link và hình nhỏ ở đâu các dòng.

Giải thích:

 • $randPosts = new WP_Query();: Tạo mới một truy vấn trong wordpress.
 • showposts: Qui định số bài hiển thị.
 • orderby=rand: Hiển thị các bài một cách ngẫu nhiên (sau mỗi lần load lại trang web).
 • Vòng lặp while trong wordpress bạn xem lại bài loop trong wordpress.
 • the_permalink(): Link đến bài viết hiện hành.
 • the_title(): Hiển thị title bài viết trong wordpress.

Sau đó bạn save lại và định dạng css lại theo cách của bạn. Sau đây là kết quả của bài hôm nay.
Hiển thị bài viết ngẫu nhiên – random post trong wordpress

Mở rộng Random post trong wordpress

Về cơ bản thì như thế đã được mục đích tuy nhiên bạn có thể thấy tất cả các mục được thể hiện bằng ul và li. Nên chúng ta có thể dùng javascript, jquery để tạo hiệu ứng chuyển động cho đỡ nhàm chán đối với người đung.

Bạn vào trang dynamicdrive.com kết hợp chuyên mục javascript để tạo một slide mượt mà cho blog mình.

Kết luận: Thế là xong một tính năng nữa các bạn nhớ góp ý nha! Chúc thành công.

Facebook Comments

No comments

Trả lời