Menu

Popup Subcribe WordPress Plugin

Đây là plugin popup subcribe, dùng để thu thập email độc giả qua hình thức Freebies, Download free,..

popup subcribe wordpress plugin

Tương thích với các dịch vụ Autorespond như : Aweber, Mailchimp (FREE ), Getrespond,…

Giao diện quản lý rất đơn giản, các mẫu được xây dựng sẵn, chỉ cần thay đổi nội dung, hình ảnh, hỗ trợ HTML nên tha hồ sáng tạo khu vực giới thiệu sản phẩm miễn phí . Có nhiều độ hiển thị để không gây phiền toán :

Hiển thị 1 lần ( theo cookie )

Chỉ popup lightbox ngoài trang chủ 1 lần…

popup subcribe wordpress plugin template

Facebook Comments

No comments

Trả lời