Menu

Sơ lược về theme trong wordpress, wordpress template

Theme wordpress hay template wordpress là các tên gọi cho một mẫu giao diện của wordpress, ở đây bạn có thể qui đinh cách trình bày giao diện cũng như tùy chọn các tính năng về giao diện cho blog wordpress của mình.

Trước khi đi vào theme trong wordpress chúng ta cần tìm hiểu một số khái niệm sau:

 • Posts: là các bài viết thông thường của blog.
 • Categories: Thể loại trong wordpress.
 • Tags: Là các từ khóa liên quan đến vấn đề chung nào đó.
 • Pages: là các bài viết mà riêng biệt không nằm trong một thể loại nào và mặc định không hiển thị ở mục post mới nhất. ví dụ: trang giới thiệu, trang liên hệ…
 • Links: Là các link liên kết về url nào đó.
 • Comment: Bình luận giữa người xem với bài viết, nơi trao đổi và cũng là một điểm mạnh của wordpress.
 • Single: Hiển thị chi tiết bài viết.

Cấu trúc các file trong theme wordpress:

Cấu trúc file bao gồm các file chính: index.php, functions.php, style.css, page.php, single.php, sidebar.php, 404.php… Khai bạn mở theme mặc đinh của wordpress lên xem thì thấy các file cơ bản này, đây là cấu trúc file qui định để thư viện wordpress lấy ra sử dụng, trước mắt bạn cứ làm theo thế sau này hãy tùy biến sau.

Sơ lược về theme trong wordpress, wordpress template

 • 404.php: Hiển thị lỗi url không có trong site.
 • footer.php: Hiển thị phần dưới cùng trang web thường là thông tin bản quyền, design…
 • index.php: Trang chủ
 • functions.php: Nơi khai báo các hàm dùng trong theme wordpress.
 • header.php: Hiển thị phần đầu trong theme.
 • page.php: Hiển các pages.
 • single.php: Hiển thị chi tiết bài post.
 • sidebar.php: Hiển thị các cột của như trái, phải của theme.
 • search.php: Trả về kết quả tìm kiếm.
 • style.php: Chứa các styles cho theme.

Có thể bạn sẽ chưa hình dung ra được tôi có một số ví dụ sau cho bạn hiểu. Khi chạy blog lên trình duyệt thì sẽ hiển thị trang chủ thì sẽ load trang index.php do đó bạn muốn thay đổi trình bày của trang chủ mình thì cứ đè index.php mà chiến.

Sơ lược về theme trong wordpress, wordpress template

Ở đây mỗi trang bạn sẽ cho hiển thị header, footer, cột trái thì include các file đó vào sẽ nói vấn đề này sau.
Tương tự với các trang khác cũng thế: chi tiết bài post thì chiến single.php, page thì page.php. Ngoài ra wordpress còn các thành phần khác nữa như hiển thị tin theo ngày tháng năm, theo thể loại, theo tag, theo tác giả… các thành phần đó đều được xử lý bởi archive.php.

Kết luận:
Ok, kết thúc bài này bạn cần hiểu rõ trong theme wordpress có các file chính nào và tác dụng của các file ở mỗi trường hợp để khi muốn chỉnh sửa cách trình bày của phần nào mình sẽ tìm đúng file đó mà sửa. Chúc cả nhà vui!…

Facebook Comments

No comments

Trả lời