Menu

Video: Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Localhost

Chào các bạn! Trong Video Clip này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress trên local host.

Bạn hãy download phiên bản tiếng Việt của WordPress Việt hoặc  WordPress về.

Chúc các bạn thành công. . .

Facebook Comments